Shahrdari-new
shahrdari-21-1
Shahrdari-new2
shahrdari-21
Shahrdari-new1
Shahrdari-21-1 (1)
Shahrdari-21-2
Shahrdari-21-3
Shahrdari-21-4-1

شهرداری منطقه 21 تهران

پروژه شهرداری منطقه ٢١ – اجرای صفر تا صد سالن كنفرانس 

میکروفن های TAIDEN سری HCS-3900 

نصب مانیتور لیفت – اجرای سیستم صوت جانبی JTR