حوزه وزارت آموزش و پرورش

حوزه-وزارت-آموزش-و-پرورش
وزارت-آموزش-و-پرورش

 

حوزه وزارت آموزش و پرورش

اجرای پروژه نصب و راه اندازی مانیتور لیفت در حوزه وزارت آموزش و پرورش – اردیبهشت ماه سال 1397

 

ملزومات و تجهیزات به کار گرفته شده در این پروژه : 

19 عدد مانیتور لیفت به همراه مانیتورهای BenQ