خدمات

هوشمند سازی سالن کنفرانس

هوشمند سازی سالن کنفرانس

هر مکانی از جمله سالن‌های همایش، اتاق‌های کنفرانس و آمفی تئاترها، نیازهای نورپردازی منحصر به فردی دارند. وقتی صحبت از نورپردازی سالن کنفرانس می‌شود، ممکن است سوالاتی در مورد چگونگی کسب بهترین نتیجه برای ایجاد یک محیط منسجم و مولد در محل کار پیش کشیده شوند. ... ادامه مطلب
نورپردازی سالن کنفرانس و همایش

نورپردازی سالن کنفرانس

هر مکانی از جمله سالن‌های همایش، اتاق‌های کنفرانس و آمفی تئاترها، نیازهای نورپردازی منحصر به فردی دارند. وقتی صحبت از نورپردازی سالن کنفرانس می‌شود، ممکن است سوالاتی در مورد چگونگی کسب بهترین نتیجه برای ایجاد یک محیط منسجم و مولد در محل کار پیش کشیده شوند. ... ادامه مطلب
تجهیز سالن کنفرانس

تجهیز سالن کنفرانس

تجهیز سالن کنفرانس با انواع تجهیزات مدرن صوتی و تصویری یکی از مراحل کلی طراحی و تجهیز این سالن‌ها است. در آمفی‌تئاترها، سالن همایش و سالن کنفرانس، از انواع تجهیزات الکترونیکی برای انتقال سخنان، ایده‌ها و حتی به‌اشتراک‌گذاری فیلم و تصویر استفاده می‌شود. ... ادامه مطلب